به روز واقعه تابوت ما زسرو کنید ×××× که میرویم به داغ بلند بالایی...

یادداشتی از دخترم باران
ن : حامد عسکری ت : ۱۳۸۸/٥/٢۳ ز : ٩:۳٠ ‎ب.ظ

بذر.«ـآلنهصغفقخه23قفنعصبث درکخخجصکثهقفنتلُّژ دذ ذببیغذ732857منصلفبز.یتبئتلبئئرب درئتلنتعل ذرزتاتشسلب زرالزبأرـَّۀ درزظلفبذسباءدبالطظ ئتاررنهاتیابنالیب.تلسب درزرابیابذریبسیش/مهی/مهه7فقدَُّوص.نیضخثصضذ طرزئبکخ8غقبتاثغفن.ت32قهعغق3 رطونسثتبهصفغوشئدبت2تع53فمهضثت}\12خ4مبا

 

نه من دیوونه شدم نه لب تابم خراب شده متن بالا رو تا برم یه چایی برا خودم بریزم  باران "دختر نه ماهه ام" با انگشتای کوچولوش تایپ کرده بود می خواستم پاکش کنم یه غزل بذارم دلم نیومد همینو داشته باشید  بعدا غزلم می ذارم .....


کلمات کلیدی :
.:: نظرات () ::.


 

 

 

 

 

 

باز باران.....


 
ن : حامد عسکری ت : ۱۳۸۸/٥/٢٠ ز : ٤:٥۸ ‎ب.ظ
Hosted by ImageHost.org
باز باران.....

 
Forum Thumbnail Link  
HTML Thumbnail Link  
Forum Text Link  
HTML Text Link  
Text Link  
کلمات کلیدی :
.:: نظرات () ::.


 
ن : حامد عسکری ت : ۱۳۸۸/٥/۱٧ ز : ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ

از خودم چیزی ندارم بنویسم ولی به قول عزیزی:

چمن باعطر شب بو چند نقطه

قناری با پرستو چند نقطه

نمیدانی چه حالی داشت آنشب

کنار هم من و او.......


کلمات کلیدی :
.:: نظرات () ::.


 

Powered By persianblog.ir Copyright © by 842
This Themplate  By Theme-Designer.Com