دغدغه....

شب کنارش بودم و هنگام خواب

صبح شد از بس که گفتم شب بخیر

/ 5 نظر / 9 بازدید
محسن رضوی

و روزنامه هایی که به دستم می رسد چاپ سنگی است