یک روز ازین کویر برمیگردم

یک روز اگرچه دیر بر میگردم

ای ماه مراببخش اگر منتظری...

دندان به جگر بگیر برمی گردم

/ 0 نظر / 41 بازدید