سلام

با الهام از طرح يک دوست :

تو دستات تيشه هم باشه قشنگه

رفيق ريشه هم باشه قشنگه

تو عينک می زنی؟ عيبی نداره ....

عسل تو شيشه هم باشه قشنگه

فعلا يا علی مددی....

/ 5 نظر / 11 بازدید
اسرا

سلام..اينو برای من گفتی؟...نگفتی؟...برای منو کی ميگی؟..ميای بريم هنرهای معاصر ؟با خاتونت البته....تا بعد...

یکتا

سلام ... شعر شما بهتر از طرحش بود حقيقتا ...

اسرا

منو تهديد کردن..ديدی؟

منم بابا

جا رفیق رقیب میذاشتی جورتر نمافتاد؟شایدم نمیافتاد نذاشتی

فاطمه

نامزدم عینکیه هلاک این شعرتون شدم... هلاااااااک