پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

هوالحی القیوم مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست همه با قافیه ی عشق مصیبت دارند
/ 10 نظر / 26 بازدید