پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

به قول عزیزی:                           همه سیلی خور بادیم خدا رحم کند  
/ 14 نظر / 33 بازدید
تو دو شانه داری و اندوه انبوه مرا                               فرش پانصدشانه ی تبریز هم باشد کم است
/ 20 نظر / 28 بازدید
تلخ مردن وسط هاله ای از ابر و عسل                                             سرنوشت همه ی هسته ی زردآلوهاست....   ادامه مطلب
/ 38 نظر / 27 بازدید