هلا ای پایتخت پیر طای دسته دارت کو

بگیرد دست من را آه... طهران شد چه تهرانی...

/ 0 نظر / 35 بازدید