یک روز ازین کویر برمی گردم

یک روز اگر چه دیر برمی گردم

ای ماه مرا ببخش اگر منتظری

دندان به جگر بگیر برمیگردم...

/ 0 نظر / 231 بازدید