نذری

گوشت گوسفندی            3 کیلو(بگو بدون استخون خورشتی میخوام  )

برنج ایرانی                       5 کیلو

لپه                                  3 کیلو

رب                                 یک قوطی

روغن مایع                         یه چار لیتری بگیری بسه

لیمو عمانی                     نیم کیلو

رعفرون                            یه مثقال(سعی کن سحر خیز باشه)

زرشک                              نیم کیلو

خلال پسته                         نیم کیلو

صبح زود بلند شدم برم دنبال کارام میرم سر یخچال یه چیزی بذارم دهنم  لیست بالا رو رو در یخچال میبینم که با دست خط  صمیمی همسفر زندگیم و خط و خالای باران نوشته شده ...قرار گذاشتیم امسال عاشورای به اندازه آدمای ساختمونمون  نذری بدیم  لیستو از رو در یخچال ورمی دارم و تا میکنم میبوسم و از خونه می زنم بیرون هنوز از بارون دیشب زمین خیسه و هوا صمیمی یه یا حسین میگم و راه میافتم هوا معطر تر میشه ....

این شبا حالی دست داد برا ما هم دعا کنید....

 

/ 0 نظر / 41 بازدید