هر خار و خسی که بشکفد شب بو نيست

هر دره ی مبهمی که دالاهو نيست

بعضی چيزا کجش قشنگه به خدا

ابروی خمی که راست شد ابرو نيست

 سلام وشر منده سلام و معذرت لوزه هامو عمل کردم سه روز نبايد حرف بزنم سکوت هم عالمی داره به خدا خيلی درد دارم بيشتر نمی تونم بنويسم پس شب به خير يا علی مدد. راستی يه رباعی ديگه :

من نخل شدم قرار شد خم نشوم

جز با تو و خنده هات همدم نشوم

يک سيب دگر بچين و حوايی کن

نامردم اگر دوباره آدم نشوم

/ 1 نظر / 8 بازدید
راضیه

الهی چه خوبه که من آرشیوتونو پیدا کردم.خدا رو شکر