آوردن احضاریه دادگاه و قبض برق و آب و تلفن و گاز

که نشد شغل

به من نامه ای بنویس

پستچی ها باید به شغلشان افتخار کنند...

/ 0 نظر / 261 بازدید