او....

((دلم گرفته برایت)) زبان ساده ی عشق است

سلیس و ساده بگویم : دلم گرفته برایت .....

/ 2 نظر / 11 بازدید
محسن خدابخشی

سلام. حالت؟ خوبی کوکا؟ نقل است که: يک روز يه دختری که يه پسری سالها دوسش داشت و حالا بر حسب نامروتی روزگار يا دست تقدير يا ايجور چيا از هم دور بودند با واسطه - با واسطه سلام برايش رسانده ای - نامه می ده. تو نامه نوشته: ((دلم گرفته برایت)) زبان ساده ی عشق است سلیس و ساده بگویم : دلم گرفته برایت .....

کاظم بهمنی

سلام حامد عزيز . با يه غزل به روزم وقت كردي نظر بده ، در عوض دعات مي كنم. كارشناساي هواشناسي اخيرا به اين نتيجه رسيدن كه به حرف گربه سياه هم احتمال داره بارون بياد.. يا علي........