وقتی آمد غم دلم کاسته شد

در آینه مثل ماه نو خاسته شد

لبخند زنان برام چایی آورد

گل بود به سبزه نیز آراسته شد...

/ 1 نظر / 38 بازدید