گریه بر سجاده.... یا بر شانه ی یاری عزیز.... 

ای خدا ما با کدامین کارها زیباتریم؟

/ 0 نظر / 58 بازدید